Pre krásu sa trpí.

20.11.2018

"Ľudské chodidlo je stroj majstrovskej konštrukcie a umelecké dielo." Leonardo da Vinci

Ľudská noha sa skladá z 26 kosti, 107 väzov, 19 svalov ktoré spolu za pomoci kĺbov a fascií vytvrajú oblúky pozdĺžnej a priečnej klenby. Funkcie nohy sú: statická, ktorá je oporou vzpriameného držania tela, dynamická, ktorá je potrebná pre chôdzu a beh a adaptačná, ktorá tlmí nárazy a je zodpovedná za prispôsobenie sa nohy povrchu terénu.

Pri opornej funkcii by som sa rád zastavil. Oporná funkcia, v tomto prípade nám oporu poskytuje zem. O zem sa môžeme pohodlne oprieť, odraziť sa a preniesť váhu na druhú nohu. Každý kto má skúsenosť chodenia po pláži v hlbšom piesku si pamätá aká je chôdza po tomto nestabilnom teréne po dlhšom čase namáhavá, začíname cítiť svaly na chodidlách, členky, stabilizátory bedrových kĺbov a množstvo iných svalov o ktorých sme ani nevedeli.

Noha má výnimočnú schopnosť adaptovať sa na terén, po ktorom chodí, prostredníctvom proprioreceptorov (zmyslových receptorov) v hlbokých/vnútorných svaloch a vnímať jeho nerovnosti. Pomocou týchto receptorov sa neustále prenášajú stimuly do CNS (centrálneho nervového systému, teda miechy a mozgu) kde sa vyhodnocujú spoločne s informáciami z iných častí tela. Následné dochádza k vyhodnoteniu a v ďalším nadväzujúcim dejoch ako sú napr.: korekcia ťažiska, riadenie polohy a pohyb tela. 

V prípade nedostatočného kontaktu so zemou, spôsobeným napríklad nesprávnou obuvou, bude slabšia spätná väzba z nôh a mozog dostane menšie množstvo informácií, čím tým sa zníži aj kvalita nasledujúceho pohybu. Každá odchýlka pohybu sa prejaví zmenou biomechaniky končatín a chrbtice. Nedostatočné stimulovanie chodidiel ovplyvňuje dokonalosť pohybu.

V topánkach s rovnou podrážkou je váha tela rozložená na celé chodidlo. Pri topánkach s vysokým podpätkom sa váha prenesie na prednú časť chodidla a prechádza k preťažovaniu predpriehlavkových (metatarzálnych) kostičiek na nohách. Zúžený priestor v týchto topánkach spôsobuje silný tlak aj na prsty na nohách, z čoho časom vznikajú deformity prstov ako je vbočený palec (hallux vagus) a kladivkové prsty (digitus malleus).

Tlak na medzikostný priestor môže spôsobovať útlak nervov, zhoršené prekrvenie a následné bolesti nôh. Ďalším neželaným faktorom je aj prenesenie ťažiska smerom dopredu a následne kompenzujeme/vyrovnávame tuto nestabilitu a preťažujeme iné svalové skupiny, najčastejšie svaly v oblasti driekovej a krčnej chrbtici.

 Ľudský organizmus funguje ako celok a preto preťažovanie/nesprávne používanie jednej časti ovplyvňuje telo ako celok a bolesť sa môže prenášať na inú časť tela. Topánky na vysokých podpätkoch sú vhodným doplnkom na niektoré spoločenské príležitosti, nie však každodennou obuvou.